Toomas Hendrik Ilves tsitaadid

Toomas Hendrik Ilves (1953-) on eesti poliitik, alates 9. oktoobrist 2006 Eesti Vabariigi president

Kas tõesti? Ei või olla! Ei usu! Naeruvääristame omi, ostame kalli raha eest teiste puhutud soola. Ja tunneme valu igast kriitikanoolest, ka siis, kui selle ots on kastetud kadeduse mürki (2011/2012 aastavahetuse kõne)

Märksõnad: naeruvääristamine, kriitika, kadedus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (2)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Päev vabana mõjub sekundina, päev vangis olekut igavikuna. (Kontsertpidustus “Vabaduse laul”, 2011)

Märksõnad: vabadus, eesti, taasiseseisvumine
Kategooria: Vabadus
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (4)
Lisas rainerlus
Lisa enda lemmikutesse

Iga põlvkond loob ise endale elukeskkonna, oma Eesti.

Märksõnad: põlvkond, elu, elukeskkond, eesti
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (3)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Me poegade ajateenistus ei heiduta ühtki vastast, kui sõdurivanne müüakse piiri taga maha ja seda isegi ei kahetseta. (Kõne Võidupühal Tartus, 2011)

Märksõnad: reetmine, kahetsemine
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Meie demokraatia ja julgeoleku keskseks, ehk isegi peamiseks tagatiseks on olnud kodanikuühiskonna jõuline areng. See on vaba riigi vabade kodanike tahe midagi ise, omal algatusel, korda saata oma keskkonna, kodukoha, oma keele, kultuuri ja oma riigi heaks. (Kõne Võidupühal Tartus, 2011)

Märksõnad: demokraatia, julgeolek, kodanikuühiskond
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Inimlikult on mõistetav unustada halb ja jätta meelde hea. See aitab muu hulgas oma eluga leppida. Aga me ei saa selle leppimise tõttu minevikku olematuks teha.

Märksõnad: unustamine, elu, minevik, leppimine
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Eesti on täiskasvanud riik, ja nii meid ka koheldakse. See toob kaasa kohustuse teisi aidata. (Kõne Riigikogu XII koosseisu avaistungil, 2011)

Märksõnad: eesti, riik, kohtlemine, kohustus, aitamine
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Au ei tee vahet soo, vanuse, rahvuse, erakonna ega valimisringkonna järgi. (Kõne Riigikogu XII koosseisu avaistungil, 2011)

Märksõnad: au, austus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (2)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Eesti ei saagi kunagi valmis. Ta kasvab paremaks ja tugevamaks. Ta küpseb avatumaks ja suuremaks. Meie ühise armastuse ja hoolimise toel. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: eesti, tugevus, avatus, armastus, hoolimine
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (5)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Sallivus nõrgemate ja teistsuguste suhtes peab ilmnema me tegudes enne tragöödiaid, mitte tagantjärele näpuga näidates. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: sallivus, hoolivus, tragöödia
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (2)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Kui me enesehinnang sõltub nii palju sellest, mida maailma meist mõtleb, siis võime jätta märkamata selle maailma enda vaikse, kohati jõulise ja lausa dramaatilise muutumise. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: enesehinnang, maailm, arvamus, muutumine
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Elukvaliteeti ei loo mitte kunagi valitsus, seda ei saa sätestada parlament ega kuuluta välja president. Seda teeb rahvas ise. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: elu, elukvaliteet, valitsus, rahvas
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Me oleme sedavõrd kaua tegelenud säilitamisega, et oleme selles ilmselt maailma parimad. Oleme sajandite ja võimude kiuste alles ja elus hoidnud oma keelt, oma kultuuri, oma jonni.

Ja see on olnud mõistetav, vajalik ja isegi edukas hoiak. Aga see on suletud hoiak. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: keel, kultuur, suletud_hoiak
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (3)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Meil siin, nagu me põhiseadus seda ütleb, on kõrgeim võimukandja ikka Eesti rahvas ise. Ja mitte vaid valimiste päeval, nagu käimasolev kampaania pidevalt rõhutab. Vaid tõesti iga päev. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: põhiseadus, rahvas, eesti, valimised, eesti_rahvas
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Vabadus, elu vabas riigis tähendab ju ennekõike seda, et me ise saame korraldada oma elu ega pea kelleltki ülevalt selleks luba saama. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: vabadus, elu, vaba_riik, riik
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Ent valimised, mu head kuulajad ja vaatajad, on vaid üks vahend, kuidas kujundame oma elu vabal maal. See on üks paljudest valikutest, ja kaugeltki mitte ainus. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: valimised, elu, valik
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Vabale rahvale on oluline, et ollakse ausad. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: rahvas, ausus, vabadus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Et ei lubadused ega teened ole müügiks, ei kodumaale ega välismaale, salaja ja seadusi rikkudes labase kavaga demokraatlikke valimisi sisuliselt nurjata. Või nende legitiimsust kahtluse alla seada. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: lubadus, teene, müümine, kodumaa, seadus, salaja, demokraatia, valimised
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Kui ajendiks pole enam hirm, muutub oluliseks õiglus. Ausa mängu reeglid peavad kehtima kõigile. Igas eluvaldkonnas. Ka valimistel ja erakonnapoliitikas.

Et ei võeta abiks raha, mis on tegelikult rahva ja maksumaksja, mitte poliitikute ega parteide oma. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: õiglus, reegel, ausus, elu, valimised, erakond, poliitika, raha
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Meid ei peaks enam kummitama okupatsiooniaegne hirm: kas meie, meie keel ja meie kultuur jääb püsima.

Me oleme saanud hakkama. Ja saame ka edaspidi. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: okupatsioon, hirm, keel, kultuur, okupatsiooniaegne_hirm
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Riigi majanduse heaolu on tähtis. Ent niisama tähtis on meie vaimne heaolu. Põhiväärtuste kindlus. Usk heasse tulevikku. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: riik, majandus, heaolu, põhiväärtus, usk, tulevik
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Me eesmärk on olnud põimuda, lõimuda, olla seotud ja sidustatud Euroopaga.  Selle vaimse Euroopaga, millest unistas sajand tagasi Noor Eesti. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: eesmärk, põimumine, lõimumine, euroopa, unistus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Olles siirad oma valus, tunnistades iga inimese tähtsust ja tähendust siin maal, mõistame me selgelt oma kohustust, erilist kohustust väikese riigi ja rahva kodanikena.

See on kohustus hoolitseda, suhtuda oma ligimestesse ja kaaskodanikesse suurema sallivuse, tähelepanu ning austusega. (Eesti Vabariigi 93. aastapäeva kõne, 2011)

Märksõnad: siirus, inimene, tähtsus, kohustus, riik, kodanik, hoolivus, hoolitsemine, sallivus, tähelepanu, austus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Ainult meie ise saame otsustada selle üle, mis on Eestile ja Eesti rahvale kõige parem. Nii jääb see ka edaspidi, see on meie kohus riigi loojate ja kaitsjate ees. (Kõne Tartu rahu aastapäeva aktusel, 2011)

Märksõnad: eesti, eestlane, eesti_rahvas
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Tartu rahuleppega kinnistatud Eesti riik peab püsima jääma. Selleks peame oma rahu kaitsma ja kinnistama iga päev. Me peame selleks teadma oma puudusi ja tugevaid külgi. Ühtedega võitlema ja teisi kinnistama. (Kõne Tartu rahu aastapäeva aktusel, 2011)

Märksõnad: tartu_rahu, rahu, eesti, riik, püsimine, puudused, tugevus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Me võime kurta – ja tihti just seda teemegi – et Eesti väiksus  ei lase meil midagi teha. Seejuures kipume aga unustama, et tugevus peitub sisus. (Kõne Tartu rahu aastapäeva aktusel, 2011)

Märksõnad: Eesti, väiksus, tugevus, sisu
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Olles enestele sihid paika seadnud, ei või me seejuures unustada, et nendeni jõuame vaid ühiselt vastutuse koormat kandes ja ühes suunas liikudes. (Kõne Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassambleel, 2010)

Märksõnad: siht, eesmärk, vastutus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (2)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Õigusriik, nagu hea auto, vajab pidevat hooldust, logisevate kruvide pingutamist ja kulunud osade asendamist. (Kõne õigusteadlaste päeval, 2010)

Märksõnad: õigusriik
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Särava mõistuse ja eetilisuse nõue ei kehti mõistagi üksnes kohtunike, vaid kõigi kohta, kelle kätes on teiste inimeste saatus. Tänaval patrulliva politseinikuga alustades ja presidendiga lõpetades. (Kõne õigusteadlaste päeval, 2010)

Märksõnad: eetika, kohtunik, vastutus, inimene
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Kui seadustest saab relv lühiajalises poliitilises võitluses, siis me kaugeneme õigusriigi alusmõtetest. Siis me pärsime ühiskonna arengu loogikat ja ettearvatavust. Ja koos sellega kahandame ka Eesti konkurentsivõimet.
(Kõne õigusteadlaste päeval, 2010)

Märksõnad: seadus, poliitika, õigusriik, ühiskond, eesti
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (2)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Minu meelest ei tohi aga õigus muutuda kellegi, ka mitte enamuse pelgaks tahteavalduseks. Selle asemel – või vähemalt kõrval – peab õigus looma erinevate huvide tasakaalu, taotlema õiglust, olema suunatud tänaste ja tulevate põlvede heaolule. (Kõne õigusteadlaste päeval, 2010)

Märksõnad: õigus, õigusteadus, juura, tasakaal, õiglus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Olgu rõhutatud, et võrdõiguslikkuse hindamisel pole vahet, kummale poole – kas meeste või naiste kasuks – on keskmisest ehk tasakaaluseisundist hälbitud. Kõrvalekalle tasakaalust on halb märk sõltumata suunast. (Korporatsiooni Filiae Patriae juubeliaktus, 2010)

Märksõnad: võrdõiguslikkus, võrdsus, mees, naine, keskmine, tasakaal
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Kriitikast ei piisa, kui seejuures ise konkureerivaid ideesid ja alternatiivseid lahendusi ei pakuta. Ärgem tahtkem silmakirjalikku, halvas mõttes poliitkorrektset ühiskonda, kus meeldida-tahtmiseks öeldakse üht, kuid seejuures mõeldakse teist.

Märksõnad: kriitika, idee, lahendus, ühiskond, silmakirjalikkus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Eesti rahvas on arvult väike. Seepärast ei tohi mitte ühegi inimese saatusele käega lüüa. (13.september 2010)

Märksõnad: eesti, eesti_rahvas, inimene, saatus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (4)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Elu pole poisikeste spordivõistlus. (13.september 2010)

Märksõnad: elu, võistlus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (3)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Aga sõnavabadusel on mingi mõte vaid juhul, kui sõnadel on mõju. Demokraatia on ohus ka siis, kui demos ehk rahvas ajakirjanduse sõnu ei kuula ega kuule; kui ajakirjanike öeldut peetakse triviaalseks või irrelevantseks või meelelahutuseks, sest olulistest küsimustest ei kirjutata. (Kõne Eesti Ajalehtede Liidu meediakonverentsil, 2010)

Märksõnad: sõnavabadus, vabadus, mõte, rahvas, ajakirjanik, ajakirjandus, meelelahutus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Ühiskond ja riik on nagu inimene: oma mõttestampidesse kinnijäämine paneb arengu seisma. Kui teine inimene või teine riik suudab stampidest väljuda, siis liigub ta sinust mööda. (Kõne Tartu rahulepingu 90. aastapäeva kontsert-aktusel Vanemuise kontserdimajas Tartus, 2010)

Märksõnad: ühiskond, riik, inimene, areng
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Me saame hakkama vaid siis, kui eliit on eliit vaid vaimses mõttes, aga mitte selles tähenduses, et keegi end kunstlikult ülejäänud ühiskonnast eraldab ja teistesse inimestesse alavääristavalt suhtub. Kui mõni end eliidi hulka lugev noormees kogu rahvale teada annab, et tema jaoks on ajateenistus vaid hoopis ajaraiskamine, siis sõltumata sellest, kas ütlejaks on poliitik, popstaar või sportlane – vaimses mõttes ta ühiskonna eliiti kindlasti ei kuulu. (“Kõne võidupüha paraadil Viljandis”, 2010)

Märksõnad: eliit, ühiskond, inimene, suhtumine
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Väikeriigi tugevus ja võlu ongi selles, et eraelus tunneb minister töömeest ja kirjanik talunikku ning neil on teemasid, mida omavahel arutada. Väikeriik toimib edukalt vaid siis, kui ta on sisemiselt demokraatlik ja avatud. (“Kõne võidupüha paraadil Viljandis”, 2010)

Märksõnad: väikeriik, demokraatia, avatud
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Ärme aja segamini iseseisvust ja vabadust. Iseseisvaid riike on maailm täis. Riike, kus inimesed on vabad, kus nad saavad öelda, mõtelda, arvata nii nagu tahavad – nagu meie oleme nüüd saanud juba seitseteist aastat – on paraku palju vähem. (Eesti Vabariigi 90. aastapäeva kõne, 2008)

Märksõnad: iseseisvus, vabadus, maailm, riik
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Mõisa köis ei lohise enam, sest mõis on oma ja köis on oma. (Eesti Vabariigi 90. aastapäeva kõne, 2008)

Märksõnad: ükskõiksus, mõisa_köis
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (3)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Kui jätame kõik selle, mis vale; kui tõuseme uuesti püsti, kui oleme komistanud või kukkunud; kui me märkame ja aitame teist inimest, kui tema on kukkunud, ja kui liigume edasi, nagu me ikka oma ajaloos oleme suutnud, siis me saame hakkama. (Eesti Vabariigi 91. aastapäeva kõne, 2009)

Märksõnad: ajalugu
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (2)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Nendes riikides, kus poliitikat tehakse tänavatel, majanduses enam suurt midagi ei tehta. (Eesti Vabariigi 91. aastapäeva kõne, 2009)

Märksõnad: poliitika, majandus
Kategooria: Valitsus ja poliitika
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Me ei saa tunda mingit rõõmu teiste võimalikust kehvemast olukorrast. Kas või seepärast, et majanduskriis riigipiire ei tunne. (Eesti Vabariigi 91. aastapäeva kõne, 2009)

Märksõnad: rõõm, kehv_olukord, majanduskriis, masu
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (1)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Meist igaüks otsustab Eesti riigi käekäigu üle. Me ei vaja unistust kellegi teise targast roolivast käest. (Eesti Vabariigi 92. aastapäeva kõne, 2010)

Märksõnad: otsustama, otsus, eesti, heaolu, käekäik, unistus, unelm
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (3)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Otseteed õnneni viivad sageli sohu. Kindla jalgealuse leiame enamasti hoopis käänulisel rajal.

Märksõnad: õnn, otsetee, tee, teekond, kindlustunne
Kategooria: Õnn
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (3)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Kuldkalad on muinasjutus, samas kui tegelik elumeri on kalu täis. Suuremaid ja väiksemaid, kuid reaalseid ja püütavaid. Püüdkem siis neid.

Märksõnad: kuldkala, elumeri
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (3)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Ma olen veendunud, et iga ühiskond, mis takistab vaba mõtte levikut, lõpetab prügikastis. (Eesti Vabariigi 90. aastapäeva kõne, 2008)

Märksõnad: ühiskond, vabadus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (3)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Meie homne on meie endi teha. (2008/2009 aastavahetuse kõne)

Märksõnad: tulevik
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (13)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Eesti riigist saab kõigi siin elavate inimeste kodu vaid eeldusel, et selle elanikud oma kodu hoiavad ja kaitsevad, mitte aga ei ürita seda kodu maha müüa või põlema panna.

Märksõnad: eesti, kodu
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (2)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Just demokraatia on kriisides üks esimesi ohvreid. Demokraatia kannatab neis oludes eeskätt populismi tõttu. Me teame maailma ja Euroopa 20. sajandi ajaloost liigagi hästi, mis juhtub siis, kui kaine mõistus kaob, ja kui populismi surve viib mõistuse.

Märksõnad: demokraatia, populism, maailm, ajalugu
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (0)
Lisas tammet6ru
Lisa enda lemmikutesse

Minu arvates Eesti pole Balti riik, pigem kommunismijärgne Põhjamaa.

Märksõnad: eesti, balti_riik, kommunism, põhjamaa
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (3)
Lisas hannes
Lisa enda lemmikutesse

Et Eestit ei tõmmataks haneks Euroopa Liidu sees, on vaja väga aktiivset ajakirjandust, mis jälgiks väga tähelepanelikult, mis juhtub.

Märksõnad: euroopa_liit, ajakirjandus
Kategooria: Kategooriata
Tõlked: puuduvad
Hääleta: + (2)
Lisas hannes
Lisa enda lemmikutesse


Teemad:


Autorid: